Demo Viewer = Demo tính năng xem trực tuyến : [4]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-4 trong tổng số 4 tài liệu
 • DSPACE.PDF.jpg
 • pdf


 • Tác giả : Công ty D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (document viewer) works

 • KOHA 2.jpg.jpg
 • Image


 • Tác giả : Công ty D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Image viewer) works

 • item.jpg
 • Video


 • Tác giả : ANDERSSON, BENNY/ULVAEUS, BJORN (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Video streaming) works

 • item.jpg
 • Recording, acoustical


 • Tác giả : A - Teens (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Audio streaming) works

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-4 trong tổng số 4 tài liệu

Demo Viewer = Demo tính năng xem trực tuyến : [4]

Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?
Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-4 trong tổng số 4 tài liệu
 • DSPACE.PDF.jpg
 • pdf


 • Tác giả : Công ty D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (document viewer) works

 • KOHA 2.jpg.jpg
 • Image


 • Tác giả : Công ty D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Image viewer) works

 • item.jpg
 • Video


 • Tác giả : ANDERSSON, BENNY/ULVAEUS, BJORN (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Video streaming) works

 • item.jpg
 • Recording, acoustical


 • Tác giả : A - Teens (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Audio streaming) works

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-4 trong tổng số 4 tài liệu