1. Demo cho bạn đọc : [5]

Đây là đơn vị demo các tính năng phân quyền của Dspace cho bạn đọc, bao gồm phân quyền truy cập và phân quyền tính phí xem/ tải tài liệu

Collections in this community

1. Demo cho bạn đọc : [5]

Đây là đơn vị demo các tính năng phân quyền của Dspace cho bạn đọc, bao gồm phân quyền truy cập và phân quyền tính phí xem/ tải tài liệu

Collections in this community