Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 133
 • Tim kiem_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu và sử dụng các tính năng dành cho bạn đọc trên phần mềm Dspace, bao gồm: Giới thiệu tổng quan về giao diện Dspace; Các phương thức tìm kiếm và khám phá tài liệu trên phần mềm; Cách xem thông tin mô tả, đọc tài liệu trực tuyến và download tài liệu về máy tính; Cách đăng nhập hệ thống, chỉnh sửa thông tin cá nhân và mật khẩu; Đăng kí nhận thông báo tài liệu mới qua email; Xem các thống kê báo cáo về lượng truy cập tài liệu.

 • Quan trị_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.

 • Koha Flyer and Coffee Cup Mockup.jpg.jpg
 • Other


 • Authors: Công ty, D&L (2018)

 • Tài liệu được sử dụng để demo chức năng tính phí xem/ tải của Dspace do nhóm Dspace của Công ty D&L phát triển

 • Dspace.jpg.jpg
 • Image


 • Authors: Công ty D&L (2018)

 • -

 • D&L_Gioi thieu Dspace.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Công ty, D&L (2018)

 • Tài liệu được sử dụng để demo chức năng tính phí xem/ tải của Dspace do nhóm Dspace của Công ty D&L phát triển

 • Encore-Brochure EN.PDF.jpg
 • pdf


 • Authors: Innovative (2018)

 • Demo access permission for patron. Member and public user can view metadata. Only VIP can view/download document.

 • DSPACE.PDF.jpg
 • pdf


 • Authors: Công ty D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (document viewer) works

 • item.jpg
 • Video


 • Authors: ANDERSSON, BENNY/ULVAEUS, BJORN (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Video streaming) works

 • item.jpg
 • Recording, acoustical


 • Authors: A - Teens (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Audio streaming) works