Tìm kiếm theo: Nhan đề

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả tìm kiếm từ 1 đến 20 trong 107 kết quả
 • item.jpg
 • Recording, acoustical


 • A - Teens (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Audio streaming) works

 • DSPACE.PDF.jpg
 • pdf


 • Nguyen Manh Thang (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (document viewer) works

 • KOHA 2.jpg.jpg
 • Image


 • D&L (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Image viewer) works

 • item.jpg
 • Video


 • ANDERSSON, BENNY/ULVAEUS, BJORN (2018)

 • Purpose of this digital item record is to demonstrate how Add-on module (Video streaming) works

 • Encore-Brochure EN.PDF.jpg
 • pdf


 • Innovative (2018)

 • Demo access permission for patron. Member and public user can view metadata. Only VIP can view/download document.

 • Gioi thieu tong quan_Sierra.pdf.jpg
 • Article


 • Công ty, D&L;  Người hướng dẫn:Công ty, Innovative (2017-03-02)

 • Giới thiệu về công ty Innovative và bộ giải pháp phần mềm của công ty