Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTac gia-
dc.date.accessioned2017-11-14T04:16:42Z-
dc.date.available2017-11-14T04:16:42Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/248-
dc.description.abstractHướng dẫn sử dụng phân hệ Ấn phẩm định kỳ phần mềm Koha 3.16vi
dc.language.isovivi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectKohavi
dc.subjectKoha 3.16vi
dc.subjectPhân hệ Ấn phẩm định kỳvi
dc.titleHướng dẫn sử dụng phân hệ Ấn phẩm định kỳ - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Kohavi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Koha::Sử dụng Kohavi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Koha 3.16


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTac gia-
dc.date.accessioned2017-11-14T04:16:42Z-
dc.date.available2017-11-14T04:16:42Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/248-
dc.description.abstractHướng dẫn sử dụng phân hệ Ấn phẩm định kỳ phần mềm Koha 3.16vi
dc.language.isovivi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectKohavi
dc.subjectKoha 3.16vi
dc.subjectPhân hệ Ấn phẩm định kỳvi
dc.titleHướng dẫn sử dụng phân hệ Ấn phẩm định kỳ - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Kohavi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Koha::Sử dụng Kohavi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Koha 3.16