Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoha Việt Nam
dc.date.accessioned2017-11-14T04:16:41Z-
dc.date.available2017-11-14T04:16:41Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/247-
dc.description.abstractTài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học phần mềm koha 3.16vi
dc.language.isovivi
dc.publisherD&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectPhần mềm quản trị thư viện tích hợpvi
dc.subjectKoha 3.16vi
dc.subjectKohavi
dc.subjectPhân hệ Cơ sở dữ liệu khóa họcvi
dc.titleHướng dẫn phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Koha 3.16


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoha Việt Nam
dc.date.accessioned2017-11-14T04:16:41Z-
dc.date.available2017-11-14T04:16:41Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/247-
dc.description.abstractTài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học phần mềm koha 3.16vi
dc.language.isovivi
dc.publisherD&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectPhần mềm quản trị thư viện tích hợpvi
dc.subjectKoha 3.16vi
dc.subjectKohavi
dc.subjectPhân hệ Cơ sở dữ liệu khóa họcvi
dc.titleHướng dẫn phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Koha 3.16