Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCông ty D&L-
dc.date.accessioned2018-12-12T08:17:24Z-
dc.date.available2018-12-12T08:17:24Z-
dc.date.issued2019-02-20-
dc.identifier.urihttps://dspace.vn/handle/11461/487-
dc.description.abstractTài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherCông ty D&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectDspacevi
dc.subjectPhần mềm mã nguồn mởvi
dc.subjectBiên mụcvi
dc.subjectQuản trịvi
dc.titleHướng dẫn biên mục và quản trị Dspace Version 6.xvi
dc.typeTài liệu tham khảovi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Dspacevi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Dspace::Sử dụng Dspacevi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Dspace 6.x


 • Quan trị_V6x.pdf
  • Size : 6.26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorCông ty D&L-
  dc.date.accessioned2018-12-12T08:17:24Z-
  dc.date.available2018-12-12T08:17:24Z-
  dc.date.issued2019-02-20-
  dc.identifier.urihttps://dspace.vn/handle/11461/487-
  dc.description.abstractTài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherCông ty D&Lvi
  dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
  dc.subjectDspacevi
  dc.subjectPhần mềm mã nguồn mởvi
  dc.subjectBiên mụcvi
  dc.subjectQuản trịvi
  dc.titleHướng dẫn biên mục và quản trị Dspace Version 6.xvi
  dc.typeTài liệu tham khảovi
  ikr.topic.maintopicPhần mềm Dspacevi
  ikr.topic.subtopicPhần mềm Dspace::Sử dụng Dspacevi
  Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Dspace 6.x


 • Quan trị_V6x.pdf
  • Size : 6.26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :