New functions = Các tính năng mới : [9]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
  • PHẦN 7. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG PHÂN QUYỀN.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Công ty D&L (2018)

  • Tài liệu giới thiệu khả năng phân quyền người dùng của Dspace do nhóm Dspace của Công ty D&L phát triển, giúp quản trị có thể tối ưu hóa các công việc phải thực hiên.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9

New functions = Các tính năng mới : [9]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
  • PHẦN 7. TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG PHÂN QUYỀN.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Công ty D&L (2018)

  • Tài liệu giới thiệu khả năng phân quyền người dùng của Dspace do nhóm Dspace của Công ty D&L phát triển, giúp quản trị có thể tối ưu hóa các công việc phải thực hiên.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9