Hướng dẫn cài đặt Koha 3.16 bằng Tarball trên Ubuntu 14.04
Hướng dẫn cài đặt Koha 3.16 bằng Tarball trên Ubuntu 14.04