Browsing by Topic Phần mềm Koha

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 21 of 50
 • 5.6_Huong_dan_phan_he_OPAC.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hiển (2013)

 • Hướng dẫn bạn đọc sử dụng phân hệ OPAC của phần mềm Koha

 • QUAN TRI HE THONG _ KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng cần cấu hình trong phân hệ Quản trị của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các thư viện (chi nhánh) trong hệ thống, quản lý kiểu tài liệu, kiểu bạn đọc, quản lý tài khoản cán bộ thư viện, thiết lập các giá trị định trước, thiết lập các đơn vị tiền tệ mà thư viện sử dụng, cấu hình máy chủ Z39.50 và lịch làm việc của thư viện.

Browsing by Topic Phần mềm Koha

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 21 of 50
 • 5.6_Huong_dan_phan_he_OPAC.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hiển (2013)

 • Hướng dẫn bạn đọc sử dụng phân hệ OPAC của phần mềm Koha

 • QUAN TRI HE THONG _ KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng cần cấu hình trong phân hệ Quản trị của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các thư viện (chi nhánh) trong hệ thống, quản lý kiểu tài liệu, kiểu bạn đọc, quản lý tài khoản cán bộ thư viện, thiết lập các giá trị định trước, thiết lập các đơn vị tiền tệ mà thư viện sử dụng, cấu hình máy chủ Z39.50 và lịch làm việc của thư viện.