Browsing by Subject Báo cáo thống kê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • BAO CAO THONG KE _ KOHA18.11.pdf.jpg
  • Dataset


  • Authors: Công ty D&L (2019)

  • Hướng dẫn sử dụng phân hệ báo cáo của phần mềm Koha 18.11, bao gồm: Tạo báo cáo thống kê: Tạo báo cáo mới, Tạo báo cáo theo phân hệ, Tạo báo cáo SQL, Tạo báo cáo dạng biểu đồ; Chạy các báo cáo đã có sẵn: Chạy báo cáo từ danh sách báo cáo, Chạy báo cáo có sẵn của hệ thống; Lập lịch chạy báo cáo và xuất báo cáo.

Browsing by Subject Báo cáo thống kê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • BAO CAO THONG KE _ KOHA18.11.pdf.jpg
  • Dataset


  • Authors: Công ty D&L (2019)

  • Hướng dẫn sử dụng phân hệ báo cáo của phần mềm Koha 18.11, bao gồm: Tạo báo cáo thống kê: Tạo báo cáo mới, Tạo báo cáo theo phân hệ, Tạo báo cáo SQL, Tạo báo cáo dạng biểu đồ; Chạy các báo cáo đã có sẵn: Chạy báo cáo từ danh sách báo cáo, Chạy báo cáo có sẵn của hệ thống; Lập lịch chạy báo cáo và xuất báo cáo.