Đỗ Văn Hùng
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin thư viện
- Tiến sĩ Quản trị Thông tin – Thư viện, Trường Victoria University of Wellington - Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

289

VIEWS & DOWNLOAD

1161

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
 Đỗ Văn Hùng
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện
- Tiến sĩ Quản trị Thông tin – Thư viện, Trường Victoria University of Wellington - Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Showing results 1 to 2 of 2