A Nguyễn
Qualification:
Fields/Area of Specialization:

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

197

VIEWS & DOWNLOAD

59

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • Catalogue OUTLINE 25112020.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Nguyễn A (2020-11)

  • Giới thiệu danh mục sản phẩm mà công ty D&L đang triển khai và cung cấp như: các giải pháp thư viện: thư viện thông minh Lima, nền tảng dịch vụ thư viện Sierra, phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha, phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace, phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind, Encore, cơ sở dữ liệu EBSCO...); giải pháp thông minh: PAM Air, PAM Home, PAM Water, PAM Garden, Smart City; Phần mềm và dịch vụ cụ thể.

 A Nguyễn
Qualification:
Fields/Area of Specialization:
Showing results 1 to 1 of 1
  • Catalogue OUTLINE 25112020.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Nguyễn A (2020-11)

  • Giới thiệu danh mục sản phẩm mà công ty D&L đang triển khai và cung cấp như: các giải pháp thư viện: thư viện thông minh Lima, nền tảng dịch vụ thư viện Sierra, phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha, phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace, phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind, Encore, cơ sở dữ liệu EBSCO...); giải pháp thông minh: PAM Air, PAM Home, PAM Water, PAM Garden, Smart City; Phần mềm và dịch vụ cụ thể.