Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11461/636
Title: Demo viewer
Authors: Dspace Việt Nam
Keywords: Dspace;nghiệp vụ thư viện;Demo Viewer;D&L
Issue Date: 2016
Abstract: Tài liệu giới thiệu các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng phổ biến trong ngành Thông tin - Thư viện, bộ tiêu đề chuẩn của Thư viện Quốc hội Mỹ (LC), các hình ảnh về sách và thư viện cũng như các tính năng nổi bật của phần mềm quản trị thư viện số Dspace do D&L phát triển. Các tệp tin của tài liệu có thể tồn tại ở các định dạng khác nhau như: văn bản (.doc, .docx, .pdf, .ppt, .xls...), hình ảnh (.jpg, .png...), âm thanh (.mp3, wav...), video (.mp4 ...)
URI: http://hdl.handle.net/11461/636
Appears in Collections:The Public Collection

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : DSPACE VA TINH NANG DL PHAT TRIEN.pptx
 • Description : 
 • Size : 3.47 MB
 • Format : Microsoft Powerpoint XML
 • Thumbnail

 • File : Nhung bai hoc binh di_Minh Nguyen.pdf
 • Description : 
 • Size : 792.02 kB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Thuat ngu thu vien.doc
 • Description : 
 • Size : 81 kB
 • Format : Microsoft Word
 • Thumbnail

 • File : Library solutions.mp4
 • Description : 
 • Size : 34.7 MB
 • Format : Unknown
 • Thumbnail

 • File : Digitization of the Czech National Library - YouTube.mkv
 • Description : 
 • Size : 14.73 MB
 • Format : Unknown
 • Thumbnail

 • File : Goethe-Institute-Library-43641.jpg
 • Description : 
 • Size : 297.93 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : phoi hop bo sung.jpg
 • Description : 
 • Size : 96 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Van_hoa_doc_sach_cua_nguoi_Viet_11.jpg
 • Description : 
 • Size : 45.43 kB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Rivers Flows In You - Yiruma.mp3
 • Description : 
 • Size : 1.79 MB
 • Format : Unknown


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.