Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCông ty D&L-
dc.date.accessioned2018-12-18T10:16:33Z-
dc.date.available2018-12-18T10:16:33Z-
dc.date.issued2017-08-20-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11461/507-
dc.language.isovivi
dc.publisherCông ty D&Lvi
dc.subjectHướng dẫn đăng tin tức sự kiệnvi
dc.subjecttrên phần mềm KOHAvi
dc.titleHướng dẫn đăng tin tức sự kiện trên kohavi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Kohavi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Koha::Sử dụng Kohavi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng koha 17.05


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCông ty D&L-
dc.date.accessioned2018-12-18T10:16:33Z-
dc.date.available2018-12-18T10:16:33Z-
dc.date.issued2017-08-20-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11461/507-
dc.language.isovivi
dc.publisherCông ty D&Lvi
dc.subjectHướng dẫn đăng tin tức sự kiệnvi
dc.subjecttrên phần mềm KOHAvi
dc.titleHướng dẫn đăng tin tức sự kiện trên kohavi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Kohavi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Koha::Sử dụng Kohavi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng koha 17.05