Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-11-14T08:01:26Z-
dc.date.available2017-11-14T08:01:26Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/291-
dc.description.abstractGiới thiệu cách đăng kí, đăng nhập vào Dspace, các phương thức tìm kiếm, khám phá tài liệu trong Dspace. Cách thay đổi mật khẩu, thông tin cá nhân...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherD&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectDspace 5.1vi
dc.subjectDspacevi
dc.titleHướng dẫn bạn đọc sử dụng phần mềm thư viện số Dspace 5.1vi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Dspacevi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Dspace::Sử dụng Dspacevi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Dspace 5.x


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-11-14T08:01:26Z-
dc.date.available2017-11-14T08:01:26Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/291-
dc.description.abstractGiới thiệu cách đăng kí, đăng nhập vào Dspace, các phương thức tìm kiếm, khám phá tài liệu trong Dspace. Cách thay đổi mật khẩu, thông tin cá nhân...vi
dc.language.isovivi
dc.publisherD&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectDspace 5.1vi
dc.subjectDspacevi
dc.titleHướng dẫn bạn đọc sử dụng phần mềm thư viện số Dspace 5.1vi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Dspacevi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Dspace::Sử dụng Dspacevi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Dspace 5.x