Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoha Việt Nam-
dc.date.accessioned2017-11-14T04:16:44Z-
dc.date.available2017-11-14T04:16:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/250-
dc.description.abstractHướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.language.isovivi
dc.publisherD&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectKoha 3.16vi
dc.subjectChính sách lưu thôngvi
dc.titleHướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Kohavi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Koha::Sử dụng Kohavi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Koha 3.16


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoha Việt Nam-
dc.date.accessioned2017-11-14T04:16:44Z-
dc.date.available2017-11-14T04:16:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11461/250-
dc.description.abstractHướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.language.isovivi
dc.publisherD&Lvi
dc.subjectHướng dẫn sử dụngvi
dc.subjectKoha 3.16vi
dc.subjectChính sách lưu thôngvi
dc.titleHướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.16vi
dc.typeOthervi
ikr.topic.maintopicPhần mềm Kohavi
ikr.topic.subtopicPhần mềm Koha::Sử dụng Kohavi
Appears in Collections:Hướng dẫn sử dụng Koha 3.16