Browsing by Topic Phần mềm Koha

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 51
  • LUU THONG OFFLINE _ KOHA1811.pdf.jpg
  • Dataset


  • Authors: Công ty D&L (2019)

  • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phương thức lưu thông tài liệu khi Koha bị mất kết nối tới máy chủ, bao gồm: Lưu thông bằng công cụ add-on trên Firefox: Cài đặt Add-on Firefox cho ứng dụng lưu thông offline, Lưu thông offline bằng công cụ Add-on Firefox của Koha, Tải giao dịch lưu thông offline được lưu trữ trên add–ons firefox lên máy chủ; lưu thông offline bằng công cụ cái đặt trên máy tính: Cài đặt, tạo Database cho công cụ lưu thông offline, lấy file database về máy tính, lưu thông offline bằng công cụ cài đặt trên máy tính, ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, ghi trả tài liệu cho bạn đọc, thanh toán tiền phạt cho bạn đọc, tải giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha; Lưu thông...