Browsing by Subject Hướng dẫn sử dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • LUU THONG OFFLINE _ KOHA1811.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phương thức lưu thông tài liệu khi Koha bị mất kết nối tới máy chủ, bao gồm: Lưu thông bằng công cụ add-on trên Firefox: Cài đặt Add-on Firefox cho ứng dụng lưu thông offline, Lưu thông offline bằng công cụ Add-on Firefox của Koha, Tải giao dịch lưu thông offline được lưu trữ trên add–ons firefox lên máy chủ; lưu thông offline bằng công cụ cái đặt trên máy tính: Cài đặt, tạo Database cho công cụ lưu thông offline, lấy file database về máy tính, lưu thông offline bằng công cụ cài đặt trên máy tính, ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, ghi trả tài liệu cho bạn đọc, thanh toán tiền phạt cho bạn đọc, tải giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha; Lưu thông...

 • Tim kiem_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu và sử dụng các tính năng dành cho bạn đọc trên phần mềm Dspace, bao gồm: Giới thiệu tổng quan về giao diện Dspace; Các phương thức tìm kiếm và khám phá tài liệu trên phần mềm; Cách xem thông tin mô tả, đọc tài liệu trực tuyến và download tài liệu về máy tính; Cách đăng nhập hệ thống, chỉnh sửa thông tin cá nhân và mật khẩu; Đăng kí nhận thông báo tài liệu mới qua email; Xem các thống kê báo cáo về lượng truy cập tài liệu.

 • Quan trị_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.

 • QUAN TRI HE THONG _ KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng cần cấu hình trong phân hệ Quản trị của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các thư viện (chi nhánh) trong hệ thống, quản lý kiểu tài liệu, kiểu bạn đọc, quản lý tài khoản cán bộ thư viện, thiết lập các giá trị định trước, thiết lập các đơn vị tiền tệ mà thư viện sử dụng, cấu hình máy chủ Z39.50 và lịch làm việc của thư viện.

 • OPAC KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng có thể thực hiện được trên giao diện OPAC của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao, đặt mượn, tạo giá sách ảo, bình luận trên tài liệu, bình chọn tài liệu, đề xuất tài liệu mới, đề xuất xác nhận ra trường, kiểm tra thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu.

 • AN PHAM DINH KY _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các chức năng của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi ấn phẩm định kỳ; cách thức nhận ấn phẩm định kỳ khi có các số/kỳ mới về thư viện; gia hạn, khiều nại và đóng ấn phẩm định kỳ. Tài liệu cũng hướng dẫn cách sử dụng chức năng Routing List (định tuyến ấn phẩm) để phục vụ bạn đọc nội bộ.

 • BAN DOC _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Bạn đọc của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa tài khoản bạn đọc, cập nhật ảnh thẻ cho bạn đọc, xuất thông tin của bạn đọc. Bên cạnh các thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác theo lô như: nhập, chỉnh sửa, xóa bạn đọc theo lô...

 • BIEN MUC _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng liên quan đến phân hệ Biên mục của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép và xóa biểu ghi thư mục; tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi tài liệu; quản lý biểu ghi nhất quán; xuất nhập, xử lý dữ liệu biểu ghi theo lô; quản lý khung mẫu biên mục. Bên cạnh cách thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác xử lý dữ liệu theo lô, giúp bạn đọc xử lý dữ liệu nhanh hơn, như: nhập bạn đọc theo lô, nhập ảnh thẻ bạn đọc theo lô...

 • BO SUNG _KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng của phân hệ Bổ sung của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các khoản ngân sách trong thư viện, quản lý quỹ và nhóm quỹ, quản lý thông tin về nhà cung cấp tài liệu, quản lý hợp đồng mua bán, giỏ đặt hàng, đơn hàng, khiếu nại đơn hàng và sử lý các đề xuất mua của bạn đọc.