Browsing by Subject Biên mục

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • Quan trị_V6x.pdf.jpg
  • Tài liệu tham khảo


  • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

  • Tài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.

  • BIEN MUC _ KOHA18.11.pdf.jpg
  • Dataset


  • Authors: Công ty D&L (2019)

  • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng liên quan đến phân hệ Biên mục của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép và xóa biểu ghi thư mục; tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi tài liệu; quản lý biểu ghi nhất quán; xuất nhập, xử lý dữ liệu biểu ghi theo lô; quản lý khung mẫu biên mục. Bên cạnh cách thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác xử lý dữ liệu theo lô, giúp bạn đọc xử lý dữ liệu nhanh hơn, như: nhập bạn đọc theo lô, nhập ảnh thẻ bạn đọc theo lô...