Browsing by Author Koha Việt Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
PreviewTitleIssue DateAuthor(s)
1.4. huong dan cai dat ubuntu server.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu server2014Koha Việt Nam
1.8. Huong dan cai dat koha 3.16 tarball Ubuntu 14.04.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Koha 3.16 bằng Tarball trên Ubuntu 14.042014Koha Việt Nam
1.7. huong dan cai dat koha 3.16 common ubuntu14.04.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Koha 3.16 common trên Ubuntu 14.042014Koha Việt Nam
1.6. huong dan cai dat koha tarball tren ubuntu 12.04.2.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Koha bằng Tarball trên Ubuntu 12.04.22014Koha Việt Nam
1.5. huong dan cai dat koha common tren ubuntu 12.04.2.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Koha Common trên Ubuntu 12.04.22014Koha Việt Nam
1.3. huong dan cai dat ubuntu desktop.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Ubuntu Desktop2014Koha Việt Nam
1.1. Huong dan cai dat ubuntu desktop qua VMWare Workstation.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Ubuntu Desktop qua VMWare Workstation2014Koha Việt Nam
1.2. Huong dan cai dat ubuntu server qua VMWare Workstation.pdf.jpgHướng dẫn cài đặt Ubuntu server qua VMWare Workstation2014Koha Việt Nam
2.5. huong dan luu thong offline koha.pdf.jpgHướng dẫn lưu thông Offline - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.12. huong dan su dung modul so so du lieu khoa hoc.pdf.jpgHướng dẫn phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.8. huong dan quan tri he thong.pdf.jpgHướng dẫn Quản trị hệ thống - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.2. huong dan phan he ban doc.pdf.jpgHướng dẫn sử dụng Phân hệ bạn đọc - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.3. huong dan phan he bien muc.pdf.jpgHướng dẫn sử dụng Phân hệ biên mục - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.11. huong dan phan he bo sung.pdf.jpgHướng dẫn sử dụng Phân hệ bổ sung - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.1. huong dan phan he opac.pdf.jpgHướng dẫn sử dụng Phân hệ OPAC - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam
2.6. huong dan thiet lap chinh sach luu thong.pdf.jpgHướng dẫn thiết lập chính sách lưu thông - Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha 3.162014Koha Việt Nam